ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  นายพ่วง สองนาม จัดหางานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์