มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลี ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19