ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช,ปวส,ป.ตรี อายุไม่เกิน 25 ปี และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม เข้าร่วมกลุ่มไลน์การจ้างงานเด็กจบใหม่จังหวัดพัทลุง ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง