การประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสุจริต โปร่งใส ภายในองค์กร และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)