ขึ้นทะเบียนว่างงานด้วยตนเองง่ายๆ (ฉบับย่อ)

 

สำหรับใครที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง
และที่ทำงานมีประกันสังคม สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วันหลังจากลาออก
เพื่อรับเงินชดเชย พอขึ้นทะเบียนเสร็จในวันนั้นต้องไปยื่นสำเนาสมุดบัญชี ที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีเรา
-ลาออกมาจะได้รับเงินชดเชย3เดือน
-ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชย6เดือน