ประชุมหารือข้อราชการแนวทางขับเคลื่อนวาระจังหวัดพะเยา

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา || เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการแนวทางขับเคลื่อนวาระจังหวัดพะเยา "พะเยาเยาวชนปลอดภัย" ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
--------------------------------------------------
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ จัดหางานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดพะเยาและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการแนวทางขับเคลื่อนวาระจังหวัดพะเยา "พะเยาเยาวชนปลอดภัย" ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานร่วมกับนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา และในเวลา 15.30 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน