วันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕