เฉลิมพระชน พระราชินี 2565

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕