ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ... สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
กำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
กระทรวงแรงงาน พร้อมผู้ว่าฯ อุดรธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทย ที่ประสบภัยในอุซเบกิสถาน
แรงงาน ยังเข้ม สั่งระงับ คนงานไทยลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
“รมว.แรงงาน” จี้ติดตามกวดขัน ต่างด้าวผิดกฎหมาย
กรมการจัดหางาน เตรียมขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น จัดส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะไปทำงานใน 14 สาขาอาชีพ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Sands China Ltd. มาเก๊า
เชิญประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
แบบสอบถามแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
เลื่อนการนัดสัมภาษณ์คนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดกาสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Ltd. มาเก๊า
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงานด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ empui.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน
ไม่คลายล็อก ต่อเวลาต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ทำงานในไทยต่อ ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ช่องทาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการตามภารกิจต่างๆของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E - Service
ช่องทาง มาตรการกรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ โควิด-19
มาตรการป้องกันโรค COVIC-19 องไต้หวันที่มีผลกระทบต่อแรงงานต่างชาติ กรณียกระดับเตือนภัยการเดินทางไปประเทศไทยระดับ 3
ก.แรงงาน แถลง “ ปรับรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ในกทม.” ป้องกัน COVID-19
‹ First  < 8 9 10 11 12 >  Last ›