ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับบริษัท BEA Therapy Sdn. ครั้งที่4
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานต่างประเทศกับบริษัท Singapore Airlines Limited
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศประจำปี 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2561 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ.2561
เรื่อง การห้ามพกพาเนื่อสัตว์ทุกชนิดและทุกประเภทเข้าไต้หวันฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
เรื่อง การสิ้นสภาพเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ไต้หวันลดค่าปรับและเวลาห้ามเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานโดยผิดกฎหมายหรืออยู่เลยกำหนดวีซ่า
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่6
การสิ้นสภาพเป็นสถานสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ยาเสพติดที่มีโทษทางอาญษของไต้หวัน (Statue for Narcotics Hazard Control)
สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในใต้หวันกับนายจ้างบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD.
ขอเชิญชวนร่วมงานเมียนมาเอ็กซ์โป ครั้งที่ 1 ครั้งแรกในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร โรงเรียนสยามการเดินเรือ
สถานการณ์การแรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2561
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม 2561
ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ พ.ศ. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
‹ First  < 11 12 13 14 15 >  Last ›