ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์ RSS