นายจ้าง ! รีบมาแรงงานลาวกลุ่มบัตรชมพู ไปเปลี่ยนเล่ม CI เป็น Passport ด่วน ! RSS

 


แรงงานลาวที่ได้รับหนังสือยืนยันสถานภาพบุคคล (CI) รีบไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทาง (Passport) โดยด่วน พร้อมย้ำแรงงานลาวกลุ่มบัตรสีชมพูที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 รีบไปพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับสถานภาพก่อนบัตรหมดอายุ 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ขอให้นายจ้างที่จ้างแรงงานลาวนำแรงงานฯที่ได้รับหนังสือยืนยันสถานภาพบุคคล ( Certificate of Identity) จากหน่วยงานปรับสถานภาพแรงงานลาวให้รีบดำเนินการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อขอเปลี่ยนหนังสือยืนยันสถานภาพบุคคลดังกล่าวเป็นหนังสือเดินทาง (Passport) ของ สปป.ลาว โดยให้นำเอกสาร CI เดิม ไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 520,520/1-3 ซอยสหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีแรงงานลาว กลุ่มบัตรสีชมพู เข้ารับการปรับสถานภาพแรงงานลาวแล้ว จำนวน 10,747 คน คงเหลือที่ต้องพิสูจน์สัญชาติอีกกว่า 50,000 คน จึงขอย้ำให้แรงงานกลุ่มบัตรสีชมพูที่บัตรหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รีบมาพิสูจน์สัญชาติ เพื่อปรับสถานภาพแรงงานโดยด่วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้แรงงานลาวไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ไปตรวจสัญชาติในราชอาณาจักร และจองคิวเลือกวันที่สะดวกในการเข้ารับการปรับสถานภาพ ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย บัตรสีชมพู ใบนัดคิว หนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่ และเอกสารส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นพลเมืองลาวเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการออกเอกสาร CI เป็นเงินสดจำนวน 2,000 บาท ผู้ติดตาม 400 บาท และค่าบริการตรวจลงตราวีซ่า 500 บาท ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการปรับสถานภาพ แรงงานลาวจะได้รับเอกสาร CI และ Work Permit Card (WP) ของทางการลาว และให้รีบไปเปลี่ยน CI เป็น Passport ทันทีที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ สอบถามได้ที่ โทร. 0 2539 6667 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694