ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) RSS

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)