ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตัดสินใจก่อนไปทำงานประเทศกาตาร์ ตำแหน่งช่างก่อสร้างโครงการพื้นฐาน RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การตัดสินใจก่อนไปทำงานในประเทศกาตาร์ ตำแหน่งช่างก่อสร้างโครงการพื้นฐาน

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เรื่อง คนงานโครงการก่อสร้างพื้นฐานถูกเลิกจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง โดยบริษัทให้เหตุผลว่าไม่มีงานให้ทำอีกต่อไป กอปรกับ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัท เกี่ยวกับการเลิกจ้าง ได้รับคำตอบว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงและบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกสัญญตามที่กฎหมายกำหนด คือเท่ากับค่าจ้างหนึ่งเดือน ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทจะจัดการเรื่องการเดินกลับประเทศไทย และจ่ายค่าจ้างสำหรับเดือน กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่เลิกจ้างและค่าชดเชน 1 เดือน ทั้งนี้ บริษัทแจ้งว่าจะสามารถจัดการให้คนงานเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 10 – 15 วัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ทราบจากคนงานในกาตาร์หลายบริษัทว่า การทำงานนอกเวลามีลดน้อยลง ทำให้รายได้ลดลง และมีคนงานไทยหลายรายในโครงการก่อสร้างพื้นฐานขอเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ประสบปัญหาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจกาตาร์ เนื่องจากราคาน้ำมันและก๊าซลดต่ำลง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คนงานต่างชาติที่มีเงินเดือนสูงจะถูกเลิกจ้างก่อน คนงานไทยซึ่งได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนงานจากเอเชียใต้ จึงอยู่ในข่ายที่จะถูกเลิกจ้างมากขึ้น

ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศกาตาร์ทราบว่าปัจจุบันเศรษฐกินของประเทศของประเทศกาตาร์มีการชะลอตัว เงินค่าจ้างล่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับอาจไม่เป็นเช่นนั้น และมีความเป็นไปไม่ได้ที่สามารถทำงานได้จนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 – 9 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0 5488 7263 ในวันและเวลาราชการ