ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติดในไต้หวัน RSS

 

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับรายงานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง ว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจได้บุกจับกุมแรงงานไทย จำนวน 7 ราย ที่หอพักของโรงงาน 4 แห่งย่านหย่งคัง เมืองไถหนาน เนื่องจากได้รับเบาะแสว่ามีการติดต่อซื้อขายยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) และคงบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ การสอบสวนปรากฏผลดังนี้

1. แรงงานไทย 1 ราย ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด เนื่องจากตรวจพบอุปกรณ์การเสพและพบสารเสพติดในปัสวะ

2. แรงงานไทย 5 ราย ตรวจพบว่าเป็นผู้เสพ ได้รับการปล่อยตัวให้ไปทำงานตามปกติและรอเรียกเข้ารับการบำบัด

3. แรงงานไทย 1 ราย ตรวจสอบไม่พบความปกติได้รับการปล่อยตัว

กรมการจัดหางานจึขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวันทราบ

เพื่อเป็นข้อมูลมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขณะทำงาน เพราะหากถูกจับจะต้องถูกปรับเงิน ติดคุก ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการทำงานและเสียโอกาสในการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในไต้หวันอีก รวมทั้งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และแรงงานไทยในอนาคตด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 ในวันและเวลาราชการ