รายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีให้ดูรายชื่อในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเดินทางในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 งดเดินทางวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุด RSS

 

รายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีให้ดูรายชื่อในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเดินทางในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 งดเดินทางวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุด