การขอใบอนุญาตกรณีการเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทย RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขอใบอนุญาตกรณีการเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทย

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทสมาเลเซีย ได้รายงานข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนกรณีมีคนไทยไปจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทยที่รัฐ Melaka และถูกทางการมาเลเซียจับฐานความผิดกรณีเดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซียในฐานะนักท่องเที่ยว (Social visit) แต่มาลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการมาเลเซีย นั้น

กรณีการขออนุญาตที่ถูกต้องจากทางการมาเลเซียสำหรับชาวต่างชาติไปจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้า กรณีดังกล่าวถือเป็นการจัดงานนิทรรศการหรืองานเอ็กซ์โปต้องได้รับใบอนุญาตประเภท Visit Pass (Professional) หรือ Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) ที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเช๊ย โดยมีวัตถุประสงค์ในทางอาชีพระยะสั้น มีอายุใบอนุญาตไม่เกิน 12 เดือน และในการขออนุญาตจะต้องดำเนินการโดยผู้อุปถัมภ์ หรือสปอนเซอร์ในประเทศมาเลเซียก่อนที่ผู้ขออนุญาตเดินทางเข้าไปในมาเลเซีย

กรมการจัดหางาน จึงประชาสัมพันธ์ข่าวมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 – 9 ในวันและเวลาราชการ