ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ช่วยเหลือหญิงไทย จำนวน ๑๐ คน ซึ่งเดินทางไปประกอบอาชีพนวดแผนไทยในร้านสปาไทย ชื่อ จินมู่เจียง นครเทียนจิน โดยหญิงไทยทั้งสิบรายได้รับการตรวจ ลงตราประเภทท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ และพำนักอยู่เกินกำหนดการตรวจลงตรา (overstay) เป็นเวลาเกือบ ๑๘๐ วัน ซึ่งหญิงไทยทุกคนให้ข้อมูลว่า ก่อนเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการติดต่อผ่านบัญชีเฟสบุ๊คของนางสาวเรวดี ตั้งกิจสมบัติ เพื่อชักชวนไปทำงานนวดแผนไทยและหลอกล่อเกี่ยวกับผลตอบแทนที่สูง และชีวิตที่สุขสบายเมื่อไปทำงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจ่ายเงินเป็นค่านายหน้าให้นางสาวเรวดีฯ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเมื่อไปถึงนครเทียนจิน ต้องจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการเรื่องการตรวจลงตราให้นายจ้างอีกประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ หญิงไทยทั้งสิบรายเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างและถูกหลอกลวงว่า เมื่อเดินทางถึงนายจ้างจะจัดหาอพาร์ทเมนท์ส่วนตัว มีแม่ครัวและคนทำความสะอาดคอยให้บริการ แต่เมื่อเดินทางถึงนายจ้างได้ยึดหนังสือเดินทาง และให้อยู่ในอพาร์ทเมนท์รวม ไม่มีแม่ครัวและคนทำสะอาดแต่อย่างใด ต้องออกค่าน้ำค่าไฟเอง นอกจากนี้ หญิงไทยจะได้รับเงินเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ หยวน (คิดเป็นเงินไทยเท่ากับ ๓๐,๐๐๐ บาท) แต่ถูกหักเงินเดือนไป ๓ เดือนแรก เพื่อเป็นค่าประกันการหลบหนี โดยตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ได้พยายามสอบถามความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการตรวจลงตราให้ถูกต้อง แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงโดยนายจ้างอ้างว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายจ้างได้คืนหนังสือเดินทางให้ทุกคน แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการตรวจลงตราให้ได้ และต้องเสียค่าปรับคนละ ๑๐,๐๐๐ หยวน และเดินทางออกนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตามกฎหมายคนเข้า-ออกเมืองของจีน (Entry and Exit Law of People’s Republic of China) ชาวต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายจะได้รับการตักเตือน และอาจถูกปรับวันละ ๕๐๐ หยวน หรือสูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ หยวน และอาจถูกกักบริเวณ ๕-๑๕ วัน โดยโทษสูงสุด คือ ถูกเนรเทศ ซึ่งจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้อีกเป็นเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่ถูกเนรเทศ

กรมการจัดหางานขอเตือนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่าเดินทางเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย และอย่าหลงเชื่อการประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการหลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘ – ๙ ในวันและเวลาราชการ

.....................................................................

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานในต่างประเทศ

สิงหาคม ๒๕๖๐