กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน ส่งเสริมสินค้าชุมชนค้าขายออนไลน์มูลค้า 200 ล้านบาท RSS

 

ข่าวดี!!!! ผู้ประกอบการชุมชน เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมส่งเสริมร้านค้าออนไลน์ให้กับชุมชน โดยโครงการฯ ผนึกร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ( thailandpostmart.com ) เทพช็อป ( lnwshop.com ) ไทยแลนด์มอล ( Thailandmall.net) บริษัท พันธวณิช จำกัด ( www.pantavanij.com ) อ.ต.ก. ( www.ortorkor.com ) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( www.coopshop.com ) โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ และติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ ecommerce.onde.go.th เฟซบุ๊ก @VillageeommerceTH ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-8892138 ต่อ 6312 หรือ 085-3376810