ติดตามผลการบรรจุงานและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่(Co-Payment) RSS

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกมล สุขสด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกติดตามผลการบรรจุงานและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์