กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ RSS

 

                                                                                                                                                                   วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์ จัดหางานจังหวัดเพชรบูณ์ ได้มอบหมายให้นายโกวิทย์ ศรีแห่งโคตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ บริเวณเส้นทางเดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน พุทธอุทยานเพชรบุระ โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน