ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ รุ่นที่ 12 RSS

 

           วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนัทธ์หทัย  หารทวี

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมสโมสรสราญสินธพ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี