ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี RSS

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนัทธ์หทัย หารทวี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์