​จัดหางานเคลื่อนที่ RSS

 

จัดหางานเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ของสนง.ปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ วันพุทธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ อบต.ยางงาม หมู่ 9 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าชมกิจกรรม ของสำนักงานจัดหางานเพชรบูรณ์ จำนวน 51 คน