"เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต" RSS

 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายโอวาท ทงบ่อมะกรูด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์(ตม.) ได้ร่วมตรวจสอบร้านขายเซรามิค ในบริเวณห้างสรรพสินค้า ท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบคนต่างด้าวชื่อ นางฟู่ เป่าหยวน (Mrs.FU BAOYUAN) สัญชาติจีน อายุ 48 ปี หนังสือเดินทางเลขที่ G 55859961 กำลังยืนขายสินค้าเครื่องเซรามิค จึงขอตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตทำงาน ปรากฎว่าคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานแต่อย่างใด จึงแจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต" และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ