ตรวจสอบศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จังหวัดเพชรบูรณ์ RSS

 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รกท.จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวันชัย สาครมณีรัตน์ นวก.แรงงานชำนาญการ นายนัตธภูมิ โชติสิทธิเมธา เจ้าพนักงานแรงงาน ส.ต.ท.เกิดตระกูล กุลบุตรดี นิติกรปฏิบัติการ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จังหวัดเพชรบูรณ์ พบแรงงานต่างด้าวทำงาน จำนวน 7 คน ดังนี้

1. ร้านข้าวทิพย์อาหารตามสั่ง เมียนมา ชาย 1 คน

2. ร้านข้าวมันไก่เสือป่า เมียนมา (ชาย 1 หญิง 1 คน)

3. ร้านข้าวสวยอาหารชุด เมียนมา หญิง 1 คน

4. ร้านราดหน้าเซลชวนชิม เมียนมา (ชาย 1 หญิง 1 คน)

จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตกำหนด 2 คน ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน 3 คน ทำงานโดยไม่พกใบอนุญาตทำงานติดตัว 1 คน มีหลักฐานถูกต้อง 1 คน ชุดจับกุมจึงได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ