ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ผิดกฏหมาย
ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์

 1 2 3 >  Last ›