นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
ประสานงานการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

 1 2 3 >  Last ›