งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
13-12-2016 เวลา 09:00 น. ถึง 13-12-2016 เวลา 15:00 น. วันนัดพบแรงงานเพื่อคนไทยมีงานทำ 2/2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
11-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 11-03-2017 เวลา 13:00 น. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทาหรกองประจำการที่จะปลดเป็นกองหนุน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ กองพลทหารม้าที่ ๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
02-05-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 02-05-2017 เวลา 15:00 น. มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
19-12-2017 เวลา 10:32 น. ถึง 19-12-2017 เวลา 10:32 น. วันนัดพบแรงงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
09-01-2018 เวลา 13:49 น. ถึง 09-01-2018 เวลา 13:50 น. วันนัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนสวนสุหลาบวิทยาลัย ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์