ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง New
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศสิ้นสภาพ
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
ยกเลิกการจดทะเบียนลููกจ้าง
โครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย (Australian Agricuture Visa Progarm)
รับแจ้งการจดทะเบียนลูกจ้าง
การออกเอกสารประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในประเทศไทย
โครงการ การจ้างงาน SMEs โดยรัฐอุดหนุนนายจ้าง
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง บริษัทจัดหางานทีเจ กรุ๊ป 2019 (ประเทศไทย) จำกัด
อัตราค่าตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
รับแจ้งการจดทะเบียนลูกจ้าง
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวจังหวัดเพชรบูรณ์
เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทนำต่างต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ยุพิน เซอร์วิส จำกัด
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในต่างประเทศ บริษัท จิมโบว์แมน จำกัด
 1 2 3 >  Last ›