ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี New
นัดพบแรงงาน
จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเชีย
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศยี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
สถนการตลาดแรงงานภาคเหนือ
Singapore Airlines Limited ประกาศรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 100 อัตรา
การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว และการมีจิตสำนึกสาธารณะให้แก่บุคลากรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ
สถิติคนเข้าเมืองผิดกฏหมายถูกจับในมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มประมาณการการรับจำนวนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในสาขาอาชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวันในปี 2566
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท Saudi Solutions Company
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในรัสเซีย และสถานการณ์ในรัสเซีย รวมทั้งข้อจำกัดด้านการทำธุรกรรมทางการเงินของแรงงานไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยใช้วีซ่าทักษะขาดแคลนชั่วคราว (ประเภทย่อยที่ 482) และวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว (ประเภทย่อยที่ 462)
โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตเลียมฯ และโครงการยกระดับสมรรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล)
การทบทวนข้อกำหนดตามมาตรการเข้าเมืองฉบับใหม่ของประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อบริษัทผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาราเบีย
ประกาศ เลื่อนการชำระเงินค่าเนียมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565
 1 2 3 >  Last ›