ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตลาดแรงงานในซาอุดีอาราเบีย เชิญชวน....ผู้สนใจไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ลงทะเบียน e-Service กองบริหารแรงงานไทยต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ New
ข้อแนะนำในการสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (สมัครออนไลน์) New
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) New
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม เอ็นดี จำกัด
บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์
การคุ้มครองสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนแรงงานไทยในไต้หวันเพิ่มความระมัดระวังโรคไวรัสตับอักเสบเอชนิดเฉียบพลัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
เชิญชวนคนหางานผู้สนใจไปทำงานในซาอุดิอาราเบียลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service)
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างและคืนบัตรประจำตัวลูกจ้าง (บริษัทจัดหางานเถาหยวน ไต้หวัน จำกัด)
เพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 007/2565 MRS.SOUVANNY SIDAVANH
เพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 007/2565 MR.SOUNE LOUANGVISET
เพิกถอนใบอนุญาตทำงานที่ 006/2565 MR.SINOY SIHALATH
 1 2 3 >  Last ›