ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง เดือนตุลาคม 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ กับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้าง CROWN EMIIRATES COMPANY LTD.
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน 2565
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท Saudi Manpower Solutions Company
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย นายจ้างบริษัท Anciet Thai Bodywork Therepy Sdn.Bhd
ตำแหน่งงานว่าง เดือนกรกฎาคม 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาราเบีย นายจ้างบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาราเบีย นายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY
วิธีการสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
 < 1 2