วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
09-02-2023 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566
08-12-2022 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
07-11-2022 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
07-10-2022 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
09-09-2022 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
23-08-2022 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
07-07-2022 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
06-05-2022 รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์