กิจกรรมรับงานไปทำที่บ้าน การฝึกอาชีพ “การเย็บกระเป๋าผ้า” RSS

 

        วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำและแนะแนวอาชีพ จัดกิจกรรมรับงานไปทำที่บ้าน โดยมีการฝึกอาชีพ “การเย็บกระเป๋าผ้า” จากกลุ่มเย็บกระเป๋า หมู่ที่ 8 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ในงานยังมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มฯ การกู้ยืมเงิน และการขยายตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน