ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์ RSS

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางศรีเสาวลักษณ์  ศรีคะชินทร์ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกมล สุขสด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องต้องการหางานทำเนื่องจากตกงาน

ณ ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์