ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช RSS

 

 วันที่  25  เมษายน  2565  นางสาวพัชรินทร์  หาญเจริญ  จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ  ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี