จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ RSS

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีรองผู้ว่าราชกาชรจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์) เป็นประธานการประชุม