ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ต้องการหางานทำ RSS

 

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายฐาปกรณ์ ทองมา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานและนางสาววันวิภา วังคีรี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ต้องการหางานทำ จำนวน ๒ ราย และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางานให้กับผู้ร้องที่ต้องการหางานทำในเขตพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดบ้านหัวถนน ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์