เปิดศูนย์บริการตัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ RSS

 

10 สค เวลา 10.00 น นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการตัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยมีกัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมพิธี ณ สำนักงานตัดหางานจังหวัดเพขรบูรณ์