ตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน เขตอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ RSS

 

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันนี้(23 สค2559)เวลา 11.30 น สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว ณ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 คนประกอบด้วย)MS.JULIETE TANDAP สัญชาติ แคเมรูน อายุ 27 ปี 2)MR.JOHN TOTTI IMPRAIM สัญชาติกานา อายุ 27 ปี ทำงานในตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ โดยผลการตรวจสอบปรากฏว่าคนต่างด้าวดังกล่าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา51แห่ง พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบจึงได้ควบคุมตัวคนต่างด้าวและนางวรรณวิมล ครุฑางคะ อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะนายจ้างแจ้งข้อหารับบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ