กรมการจัดหางาน รับมือคนว่างงานจากสถานการณ์โควิดรอบใหม่