แนวทางการดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563