“ Jobs Fair Phetchaburi 2023”สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566 มหา

 

“ Jobs Fair Phetchaburi 2023”สร้างฝันเด็กเพชร

สู่เส้นทางอาชีพ  ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

*******************

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดงานมหกรรมอาชีพ และนัดพบแรงงานใหญ่  โดยท่านธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุม  รวมกับภาคีเครือข่าย 49  หน่วยงาน