“สร้างฝัน เด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ”

 


เมื่อวันที่11 ม.ค.66 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรี สานนโยบายรัฐบาลด้านงานอาชีพ แก้ปัญหาการว่างงาน มุ่งมั่นสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนไทยมีงานทำทั้งงานฝีมือ งานช่าง งานทักษะ งานบริการ เลือกได้ตามใจชอบ ตามถนัด โดยจังหวัดเพชรบุรียกมหกรรมสารพัดงานอาชีพ เพื่อ“สร้างฝัน เด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ” สร้างโอกาสคนหางานทำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อประชาชนมีงานทำ มีความอยู่ดีกินดี ก็จะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แสดงความขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ก่อให้เกิด วันนัดพบแรงงานอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ สานนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือประชาชนได้มีงานทำ เลือกงานได้ตามความชอบ ซึ่งไม่เพียงเด็กและเยาวชน ที่เรียนจบแล้วมีงานทำไม่ต้องเป็นผู้ว่างงาน แต่ยังนำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการที่ลูกมีอนาคต มหกรรมสารพัดงานอาชีพวันนี้ มีทั้งการแนะนำอาชีพ การเรียนรู้ฝึกทักษะ ให้โอกาสทดสอบความถนัด ที่จะทำให้ฝันของเด็กเพชรบุรีเป็นความจริง เพราะการที่เด็กมีงานทำมีรายได้ทำให้ทุกด้านของเพชรบุรีดีไปด้วย นับเป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศต่อๆไป สำหรับการจัดงานนัดพบแรงงานอย่างยิ่งใหญ่นอกจากมีทั้งนิทรรศการ การแดงผลงานอาชีพ อาชีพยอดนิยม อาชีพสร้างสรรค์ แล้วยังเปิดโอกาสให้นายจ้างในพื้นที่เพชรบุรี ที่มีความต้องการจ้างแรงงานได้พบกับผู้หางานโดยตรง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่าย เพิ่มโอกาสให้ประชาชนคนหางาน ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้เลือกสมัครงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตัวเอง สนองนโยบายของรัฐบาล ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 11-12 ม.ค.66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี