สจจ.พิจิตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ฯ RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค
จัดหางานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายวิกรม  ก้วนเผ่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2563 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2
โดยมีนางปทุมพร  เปรมปรีดา แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน