สจจ.พิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ฯ RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค
จัดหางานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายวิกรม  ก้วนเผ่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร จำนวน 5 แห่ง พบแรงงานไทย 102 คน
แรงงานต่างด้าวจำนวน 1 คน ในพื้นที่อำเภอสากเหล็กและอำเภอวังทรายพูน
ในกิจการเกษตรและปศุสัตว์ , กิจการผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง , ผลิตปูนปลาสเตอร์ และกิจการต่อเนื่องทางการเกษตร ไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมาย