โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน หรือ Co-Payment

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน หรือ Co-Payment

ขยายระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าโครงการได้และหลายคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องออกจากงาน


✅ จากเดิมที่ต้องเป็นนักศึกษาจบใหม่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และจบการศึกษาปี 2562


✅ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://www.xn--12clacd4e8al7d5e3cc7pvb4cwac.com/.../land...


✅ สมบัติและเงื่อนไขสำหรับนายจ้าง https://drive.google.com/.../11PsSJAWYvD9UgIE8xkq.../view...


✅ คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับลูกจ้าง https://drive.google.com/.../1EdyeoAAvDiymHrZY6rw.../view...


✅ ตำแหน่งงานว่างจ้างงานเด็กจบใหม่ https://drive.google.com/.../1txnaNmRhCN7q8TZSQRwIc7ND3MU...


☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0 5661 2834 ต่อ 19 (ในวันและเวลาราชการ
)