ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่น RSS

 

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่น

ด้วยกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทองและมันเทศญี่ปุ่นบ้านอ่างหิน ผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์โอกินาวา (มันส้ม) และสายพันธุ์ purple sweet (มันม่วง) ในอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประสบปัญหาด้านการจำหน่าย ไม่มีผู้รับซื้อผลผลิต ผลผลิตมีราคาตกต่ำ เครือข่ายธุรกิจ BIz Clib จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต

การจำหน่ายมันเทศญี่ปุ่น บรรจุกล่อง กล่องละ 5 กิโลกรัม ราคา 250 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ นางสาวกัญญ์ศิริ ยิ้มประสิทธิ์ ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมและมันเทศญี่ปุ่นบ้านอ่างหิน โทร 082-231-6545 หรือสั่งซื้อผ่านทาง Line @bizkanshop หรือ Facebook Biz Club Kanchanaburi รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้