สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 RSS

 

ขอบคุณข้อมูลจากกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน