tel โทรศัพท์ : 0 5661 3834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย) RSS