ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ด่วน ! New
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวเพื่อทำการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ New
สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 New
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร รับสมัครฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Word) 30 ชั่วโมง ฝึกวันที่ 18-19 , 25- 26 ธันวาคม 2564 New
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 820 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2564
กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 127 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2564
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ตั้งแต่ 1-9 ธันวาคม 2564
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2564 **ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.**
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 130 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2564 ** ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.**
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สมัครสอบเข้ารับราชการ 140 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2564 **ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.**
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES CONPANY LTD.
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด รับสมัครพนักงานชั่วคราวฤดูกาลผลิต ประจำปี 2564/65 จำนวนมาก
ข่าวดีสำหรับคนพิการจังหวัดพิจิตร รับสมัครคนพิการเข้าอบรมฝึกอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
กรมสรรสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 -26 พฤศจิกายน 2564
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 285 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.**
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2564
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,080 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 – 5 ม.ค. 2565
สจจ.พิจิตร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
 1 2 >