tel โทรศัพท์ : 0 5661 2834,0 5661 3541 email pct@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 คำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 New
เทศบาลตำบลสามง่าม รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 New
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานสนาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธ.ค.2565
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd
ประกาศกรมการจัดหางาน การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์