แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ Re-entry (จง.39 ก)